Helmut Ari

Retirado
pt
Helmut Ari
48

51

K.€

35

años

ED

Trayectoria de Helmut Ari

Trayectoria con sus clubs

Equipos Temp PJ
PJ PT PS MIN Edad Pts. ELO
Moitense
Moitense
2021/22
1 0 0 1 1 1 1 0 62 32 5.1 25
Taça de Portugal
Taça de Portugal
1 0 0 1 1 1 1 0 62' 32 5.1 25
Pinhalnovense
Pinhalnovense
2018/19
14 1 0 0 0 14 7 7 711 30 5.3 36
Olímpico do Montijo
Olímpico do Montijo
2017/18
13 2 0 1 0 13 12 1 964 28 6.2 36
Pinhalnovense
Pinhalnovense
2013/14
17 2 0 1 0 17 12 5 1190 24 6.5 49
Torreense
Torreense
2012/13
29 4 0 1 0 29 20 9 1938 24 6.2 47
Fatima
Fatima
2011/12
29 6 0 2 0 29 23 6 2060 23 6.6 43
103 15 0 6 1 103 75 28 6925 - - -

Trayectoria con la selección

Equipos Año PJ
PJ PT PS MIN Edad Pts. ELO
Portugal Sub 19
Portugal Sub 19
2008
1 1 0 0 0 1 1 0 78 18 5.3 25
Amistosos Selecciones Sub 19
Amistosos Selecciones Sub 19
1 1 0 0 0 1 1 0 78 18 5.3 25
1 1 0 0 0 1 1 0 78 - - -

Resumen carrera

Equipos PJ
PJ PT PS Min Edad Pts. ELO
Moitense
Moitense
1 0 0 1 1 1 1 0 62 32 5.8 25
Pinhalnovense
Pinhalnovense
31 3 0 1 0 31 19 12 1901 30 5.6 36
Olímpico do Montijo
Olímpico do Montijo
13 2 0 1 0 13 12 1 964 28 6.3 36
Torreense
Torreense
29 4 0 1 0 29 20 9 1938 24 6 47
Fatima
Fatima
29 6 0 2 0 29 23 6 2060 23 6.3 43
Portugal Sub 19
Portugal Sub 19
1 1 0 0 0 1 1 0 78 18 5.4 25
104 16 0 6 1 104 76 28 7003 - - -